Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Bảng báo giá tấm Compact HPL

Bảng báo giá tấm Compact HPL

Sản Phẩm
Xuất
 xứ
Kích thước mm
ĐVT
Đơn giá


             Tấm Compact HPL,chịu nước hoàn toàn,
chịu ăn mòn hóa chất, chống nấm mốc
TQ
 1220x1830x12mm
 tấm
     Vui lòng gọi
TQ
 1530x1830x12mm
 tấm
     Vui lòng gọi
TQ
 1220x1830x15mm
 tấm
     Vui lòng gọi
TQ
 1220x1830x8mm
 tấm
        Vui lòng gọi
TQ
 1220x2440x4mm
 tấm
        Vui lòng gọi

TQ
 1220x2440x0.7mm
 tấm
       Vui lòng gọi

Tấm Compact Grade Formica USA 
      (Solid Phenol Board),  chịu nước hoàn 
toàn, chịu ăn mòn hóa chất, chống 
nấm mốc, ( nếu mầu vân gỗ
tăng thêm 5%)
ĐL
1830x2240x12mm
 tấm
Vui lòng gọi
ĐL
1830x3660x12mm
 tấm
Vui lòng gọi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét